Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015

31/12/2015
Được thành lập và bắt đầu công bố từ năm 2007, đến nay VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đang dần khẳng định được sức ảnh hưởng lớn tới việc tạo dựng thương hiệu, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng. Bên cạnh bảng xếp hạng VNR500, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo điện tử VietNamNet.vn cũng tập hợp các dữ liệu của một doanh nghiệp để nghiên cứu, đánh giá dựa trên chuẩn mực quốc tế để đưa ra 2 bảng xếp hạng nữa là V1000 – Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và FAST500 – Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng lớn nhất Việt Nam. Cùng với mục đích tôn vinh các doanh nghiệp có sự phát triển bền vững, đóng góp lớn vào công cuộc phát triển kinh tế chung của Việt Nam hiện nay, VNR500, V1000, FAST500 là chứng nhận cao nhất trong việc tạo dựng nên một doanh nghiệp xuất sắc tại Việt Nam.
Xem thêm

Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2015

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các cổ đông đã cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của cổ đông liên quan đến kết quả hoạt động SXKD 2014 và phương hướng SXKD 2015.
Xem thêm
11/04/2015

Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2014

Ngày 19 tháng 4 năm 2014 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia -TP Hà Nội.
Xem thêm
19/04/2014

Đại hội đồng cổ đông Sông Bung

Công ty CP Sông Bung là công ty con của Công ty cổ phần Đạt Phương. Có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Đạt Phương chiếm 61,32%. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sông Bung đã có những bước chuyển mình trong việc khai thác hiệu quả công trình thủy điện Sông Bung 6 và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công các công trình xây lắp.
Xem thêm
30/03/2014