Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2014

19/04/2014
Ngày 19 tháng 4 năm 2014 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia -TP Hà Nội.
Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông Sông Bung

Công ty CP Sông Bung là công ty con của Công ty cổ phần Đạt Phương. Có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Đạt Phương chiếm 61,32%. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sông Bung đã có những bước chuyển mình trong việc khai thác hiệu quả công trình thủy điện Sông Bung 6 và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công các công trình xây lắp.
Xem thêm
30/03/2014