Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2015

11/04/2015
Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các cổ đông đã cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của cổ đông liên quan đến kết quả hoạt động SXKD 2014 và phương hướng SXKD 2015.
Xem thêm

Thông tin đại hội cổ đông thường niên năn 2014

Ngày 19 tháng 4 năm 2014 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia -TP Hà Nội.
Xem thêm
19/04/2014

Đại hội đồng cổ đông Sông Bung

Công ty CP Sông Bung là công ty con của Công ty cổ phần Đạt Phương. Có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Đạt Phương chiếm 61,32%. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sông Bung đã có những bước chuyển mình trong việc khai thác hiệu quả công trình thủy điện Sông Bung 6 và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công các công trình xây lắp.
Xem thêm
30/03/2014