Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng (QC) - (Hết hạn)

22/08/2018
Hiện nay, nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công công trình, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng như sau.
Xem thêm

Kỹ sư điện nước (MEP) - (Hết hạn)

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư điện nước như sau.
Xem thêm
22/08/2018