Kỹ sư ngành cầu hầm, cầu đường bộ và kinh tế xây dựng (HẾT HẠN)

29/03/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương được thành lập ngày 12/3/2002, với hơn 17 năm phát triển trong lĩnh vực thi công các công trình giao thông, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện và đầu tư các dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp.
Xem thêm

Kiến trúc sư (HẾT HẠN)

Hiện nay, Công ty cổ phần Đạt Phương đang triển khai đầu tư lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự thực hiện lĩnh vực đầu tư, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kiến trúc sư như sau.
Xem thêm
18/02/2019

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ CASAMIA (HẾT HẠN)

Hiện nay, Công ty cổ phần Đạt Phương đầu tư Khu đô thị cao cấp Casamia tại Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành khu đô thị, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban quản lý Khu đô thị Casamia như sau.
Xem thêm
12/12/2018

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC – ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - (HẾT HẠN)

Hiện nay, nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tổ chức – định mức lao động như sau.
Xem thêm
20/09/2018

Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng (QC) - (Hết hạn)

Hiện nay, nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công công trình, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng như sau.
Xem thêm
22/08/2018