Kỹ sư điện nước (MEP) - (Hết hạn)

22/08/2018
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư điện nước như sau.
Xem thêm