Resiliencecreates values

Recruitment

Introducing the working environment

Tại Công ty Cổ phần Đạt Phương, chúng tôi luôn tâm niệm: mỗi nhân viên là một mắt xích của tập thể, mỗi công trình, dự án là một thành công của doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp vững mạnh là một trụ cột của nền kinh tế.

Trải qua 2 thập kỷ không ngừng phát triển trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư năng lượng và bất động sản, Đạt Phương đã viết lên nhiều mốc son trong lịch sử của doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển kinh tế đa ngành của đất nước.

Mục tiêu của Đạt Phương là “mang sự hài lòng” đến với khách hàng, đối tác, cổ đông, đội ngũ cán bộ nhân viên và cộng đồng. Để đạt được điều đó, tôi tin rằng mỗi hành động xuất phát từ tâm huyết, sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo của mỗi thành viên Đạt Phương ngày hôm nay sẽ mang tới các giá trị thực và thành công cho ngày mai.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Nhân sự :Nguyễn Vân Anh
  • Hotline :84-24 37 830 856
  • Phone :84-24 37 830 859
  • Email :info@datphuong.com.vn