Resiliencecreates values

TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

27/04/2024Tập đoàn
Sáng ngày 27/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 
Nhất quán với định hướng phát triển bền vững, chắc chắn trong từng bước đi, dựa trên sức mạnh nội lực, Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.566,2 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 379,1 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. 
 
Kể từ sau khi chuyển đổi mô hình trở thành một tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, tập trung, tiếp tục duy trì 3 chân kiềng cốt lõi gồm xây dựng, năng lượng, bất động sản và bổ sung thêm mảng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và lĩnh vực sản xuất kính. Mô hình này đã chứng minh tính hiệu quả. 
 
Các công ty con hoạt động động lập, để tối ưu hóa nguồn lực, hoạt động hiệu quả đồng, thời tích hợp được nguồn lực của cả tập đoàn. Công ty mẹ giữ vai trò xây dựng chiến lược, hoạch định các nguồn lực, mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.084,5 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8% so với năm 2023. Các công ty con thực thi chiến lược và có không gian mạnh mẽ để chủ động tăng trưởng theo thế mạnh của mình.
 0?ui=2&ik=156b84bd39&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r4330129484159760279&th=18f379b01e3579ef&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_V9YslFJ6DRrgYUisf04HZBz-R5spDCRgs4I74JrJEsUpGttbiAYZJRhBRX74l_Dbo3dfb8ZKPKwXiU9v1dYfI5B0uTM4B6_tkXzDxgVBA3akslzonPVLKBLA&disp=emb&realattid=18f379aef4b207cf5f02
 
Lĩnh vực Xây dựng tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn chủ đạo, mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.827,2 tỷ đồng, đóng góp vào doanh thu thuần hợp nhất trên 83,82%. Đạt Phương kiên trì đi theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh doanh; an toàn tài chính; chủ trương tiếp cận, tham gia đấu thầu các dự án được Chính phủ ưu tiên phân bổ nguồn vốn, để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đặt ra. 
 
Tại lĩnh vực Năng lượng, diễn biến thời tiết và thủy văn phức tạp, sự biến đổi khí hậu ngày càng không dự đoán trước được nhưng tất cả các nhà máy của Đạt Phương sẽ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vận hành hoạt động ổn định, mục tiêu doanh thu thuần đạt 499,69 tỷ đồng.
 

0?ui=2&ik=156b84bd39&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4330129484159760279&th=18f379b01e3579ef&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ91SKEaEjLJBG_PizNw5-yOg2RtoyESs_qDnUtfIiNtChBhabBzTepFFhm0gyNCXr-hVCd1Otrw6CMbIU2rfsvF9oggFUhZ016IENwdppwzgUL9k2pwjJqDnNM&disp=emb&realattid=18f379ad95a207cf5f01
 

Tại lĩnh vực Năng lượng, diễn biến thời tiết và thủy văn phức tạp, sự biến đổi khí hậu ngày càng không dự đoán trước được nhưng tất cả các nhà máy của Đạt Phương sẽ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vận hành hoạt động ổn định, mục tiêu doanh thu thuần đạt 499,69 tỷ đồng.

 
Xác định thị trường Bất động sản (BĐS) chưa có dấu hiệu phục hồi, Đạt Phương ưu tiên tập trung triển khai các công việc tại dự án khu đô thị Cồn Tiến; tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn khách sạn quốc tế Hilton đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao Casamia Hội An, mục tiêu năm 2026 đưa vào vận hành. Song song với việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án BĐS khu công nghiệp. Mục tiêu doanh thu thuần đạt 239,3 tỷ đồng. 

 

Đối với lĩnh vực sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên Huế, đã hoàn thành pháp lý thành lập doanh nghiệp, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đáp ứng tiến độ khởi công nhà máy trong quý I/2025.