Kiên tâmtạo giá trị

Cầu Ông Điền

+6 ảnh
tổng quan
Cầu ông Điền thuộc Dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An
thông tin chi tiết

Quy mô:

Công trình cầu cấp II. Chiều dài cầu 242.4m, bề rộng mặt cầu 20.5m. Cầu ông Điền có kết cầu nhịp: 1 liên EXTRADOSED gồm 3 nhịp bố trí theo sơ đồ (65+100+65) bằng BTCT dự ứng lực 50MPa, trong đó khoang thông thuyền tại nhịp rộng 100m. Hệ dây văng cầu ông Điền: Mỗi trị tháp có 8 cặp bó cáp dây văng được thiết kế neo chủ động trên dầm và liên kết với trụ tháp bằng hệ neo yên ngựa. Kết cấu mố trụ bằng BTCT đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi D1500mm. Phần cánh buồm trang trí bằng kết cấu thép được liên kết với cột tháp. Thi công kết cấu nhịp dầm chính bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Công nghệ thi công dầm Extradose, dây văng.

Địa điểm:

Tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam