Kiên tâmtạo giá trị

Đê chắn sóng cảng Chân Mây

tổng quan
Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1 có tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Chiều dài đê dài 450 mét, thân đê bằng đá phủ bê tông.
thông tin chi tiết

Quy mô:

Tổng chiều dài đê chắng sóng 450m, cao độ đỉnh đê +7,0m CD

Địa điểm:

Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp