Tag Ban lãnh đạo

26 Th5

Đạt Phương bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý

Nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, cuối tháng 5 năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đạt Phương đã tiến hành trao quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân thuộc nhiều bộ phận khác nhau của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Đạt Phương đã công […]

Chi tiết
17 Th2

Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: Chúng tôi tin năm 2021 triển vọng tốt hơn nhiều

“Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với cách điều hành của Chính phủ, tôi tin năm 2021 các mảng hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều có triển vọng tốt hơn nhiều”. Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty cổ phần Đạt Phương trò chuyện với […]

Chi tiết