Kiên tâmtạo giá trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công, Đạt Phương đề ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu hợp nhất 2.756 tỷ đồng năm 2021

26/04/2021Tập đoàn Đạt Phương

Hội đồng quản trị công ty CP Đạt Phương nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt

Sáng ngày 24/04 tại Hà Nội, Công ty CP Đạt Phương đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nhất quán với định hướng phát triển bền vững, chắc chắn trong từng bước đi, dựa trên sức mạnh nội lực, Đạt Phương đặt ra những mục tiêu cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 2.756 tỷ đồng, tăng 130% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 368,2 tỷ đồng.

Xác định bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn, mục tiêu doanh thu trước thuế đạt 942 tỷ đồng, tháng 5/2021 sẽ chính thức ra mắt dự án Casamia Calm Hoi An (Đồng Nà), mở bán quỹ căn biệt thự còn lại của khu đô thị Casamia (Võng Nhi), đồng thời tiếp tục đẩy nhanh các giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng tại Cồn Tiến và Bình Dương.

Xây lắp hạ tầng là lĩnh vực nền tảng cốt lõi với nhiều lợi thế về nguồn lực con người, trang thiết bị, công nghệ nhưng sẽ đối mặt với cạnh tranh quyết liệt, khó khăn về vốn cho xây dựng cơ bản. Do đó, công ty sẽ tập trung chú trọng vào chi phí sản xuất với giá cạnh tranh trên nguyên tắc: Đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ nhanh và biên lợi nhuận phù hợp, doanh thu thuần tăng 121,4% so với năm 2020.

Lĩnh vực điện năng tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, Đạt Phương sẽ đưa vào vận hành nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C vào cuối quý III, đầu quý IV, góp phần tăng trưởng doanh thu 30% so với năm 2020, đồng thời, tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện có hiệu quả để đầu tư.

Trước bối cảnh, năm 2021 còn nhiều thách thức: Dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến toàn cầu, nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, rủi ro gia tăng trên hầu hết lĩnh vực. Nhưng các cổ đông vẫn giữ vững niềm tin, thống nhất bầu ra Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Hội đồng quản trị, Đạt Phương và các công ty thành viên đoàn kết, vững tin, linh hoạt trong đường lối hoạt động để vượt qua giai đoạn khó khăn này, thực hiện thành công những mục tiêu đầy thách thức của năm 2021 mang lại sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.