Kiên tâmtạo giá trị

ĐẠT PHƯƠNG BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ NHÂN VIÊN VỚI GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

05/05/2021Tập đoàn Đạt Phương

Với tôn chỉ nguồn lực con người là nền tảng cốt lõi của sự phát triển, sức khỏe của cán bộ nhân viên (CBNV) là sức mạnh của doanh nghiệp, Đạt Phương đã dành ngân sách gần 1 tỷ đồng để mua bảo hiểm sức khỏe tòan diện cho tất cả người lao động.

Để giúp cho người lao động hiểu rõ về gói dịch vụ, công ty đã mời đại diện đơn vị cung cấp bảo hiểm phổ biến chi tiết về quyền lợi, cách thức sử dụng tối ưu các quyền lợi mà CBNV nhận được. Người lao động không chỉ được Đạt Phương mua tặng gói bảo bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn được tạo điều kiện mua cho người thân trong gia đình các gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp với mức phí vô cùng ưu đãi để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro của cuộc sống.

Đây là một trong những chính sách phúc lợi nhằm gia tăng các chế độ đãi ngộ, tạo động lực gắn bó lâu dài của CBNV đối với doanh nghiệp. Tại Đạt Phương, con người là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

CBNV Đạt Phương tham gia buổi phổ biến về chương trình Bảo hiểm sức khỏe