Kiên tâmtạo giá trị

TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỚI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

12/12/2023Tập đoàn
Ngày 10/12/2023, Tập đoàn Đạt Phương đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ về dự án nhà máy nước Thốt Nốt 2. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư Thành phố Cần Thơ, với chủ đề Sứ mệnh Phát triển Bền vững Tương lai được tổ chức cùng ngày tại Cần Thơ.
z4966142630122-830d284af0eb966bf71b870be5dd95a1-1.jpg

 

Dự án Nhà máy nước Thốt Nốt 2 tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 525 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với thành phố Cần Thơ khi góp phần cung cấp nguồn nước chất lượng cho người dân trên địa phương.

 

Đây là một dự án được Tập đoàn Đạt Phương dành nhiều tâm huyết nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, cẩn thận trong thời gian qua. MOU nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, thực hiện dự án nhà máy nước Thốt Nốt để nhanh chóng được thúc đẩy đầu tư đi vào vận hành.

 

Hoạt động này nằm trong kế hoạch mở rộng phát triển thêm các ngành nghề, lĩnh vực mới của doanh nghiệp đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2023, đi theo định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Đạt Phương.
z4962786718668-5eb1dc3c2f607dfb5922387afd4c1859.jpg