Kiên tâmtạo giá trị

Liên danh nhà thầu Đạt Phương ký kết hợp đồng gói thầu thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

17/08/2022Xây dựng
Ngày 09/08/2022, liên danh nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 đã ký kết hợp đồng gói thầu XL01: Xây dựng đoạn Km0+00 – Km18+500 thuộc tuyến nối Lai Châu nằm trong dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
image-39.png
Đại diện các đơn vị ký kết hợp đồng
Gói thầu XL01: Xây dựng đoạn Km0+00 – Km18+500 thuộc tuyến nối Lai Châu trị giá gần 480 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành là 30 tháng kể từ ngày khởi công, nguồn vốn sử dụng từ quỹ phát triển Châu Á (ADF) của ADB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.
image-40.png
Đây là công trình rất quan trọng, vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới đường quốc gia, vừa tạo điều kiện thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đồng thời khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là tiền đề vững mạnh đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và tạo nền tảng cho huyết mạch kinh tế tại khu vực miền Bắc nói chung. 
Liên danh các nhà thầu là các đơn vị có uy tín trên thị trường xây lắp các công trình giao thông xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa rất đặc biệt đối với các tỉnh miền núi phía Bắc nên đều bày tỏ quyết tâm cao độ trong việc giữ vững tiêu chuẩn chất lượng trong từng hạng mục thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng đúng tiến độ.