Kiên tâmtạo giá trị

Ra mắt Hiệp hội Nhà đầu tư và Phát triển Thủy điện Việt Nam

22/03/2021Năng lượng

Ngày 20/3/2021, Hiệp hội Nhà đầu tư và Phát triển Thủy điện Việt Nam (VHDA) đã chính thức ra mắt.

    Ban chấp hành hiệp hội VHDA ra mắt

Hiệp hội đã tiến hành đại hội để thông qua điều lệ hoạt động, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ban chấp hành, ban kiểm tra.

Hiệp hội Nhà đầu tư và phát triển Thủy điện Việt Nam được thành lập nhằm tạo sự đoàn kết giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và phát triển thủy điện, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả. Qua đó cùng thực hiện trách nhiệm tham gia bảo vệ rừng phòng hộ và môi trường, góp phần phát triển thủy điện bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo quy định của pháp luật.

Sự ra đời của VHDA hứa hẹn sẽ đưa lĩnh vực thủy điện của Việt Nam có bước tiến vượt bậc, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Quy hoạch điện VII đặt mục tiêu phát triển thủy điện đến năm 2020 đạt công suất lắp đặt 21.600 MW, đến năm 2025 đạt 24.600 MW và đến năm 2030 đạt 27.800 MW. Hiện nay hầu hết các dòng sông, suối đều đã được nghiên cứu quy hoạch với 824 dự án thủy điện có công suất 24.778 MW, trong đó đã vận hành khai thác khoảng  21.400 MW.

Trích báo đầu tư