Kiên tâmtạo giá trị

lĩnh vực hoạt động

giới thiệu

Khởi đầu từ lĩnh vực nền tảng cốt lõi là xây lắp, trải qua hơn 20 năm phát triển bền vững, Đạt Phương đã khẳng định năng lực, uy tín bằng dấu ấn tại nhiều công trình, dự án trọng điểm trải dài khắp Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy, bồi đắp, đồng thời luôn nhanh chóng cập nhật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, Đạt Phương từng bước làm chủ các công nghệ phức tạp về cầu, đường cao tốc, kè biển ... mang lại an toàn và chất lượng cho công trình.

Mỗi nhịp cầu được nối liền, mỗi con đường được thông tuyến, mỗi nút giao thông được đưa vào sử dụng … là một chứng nhận vàng giúp doanh nghiệp giữ vững niềm tin yêu đối với các khách hàng đồng thời nâng tầm vị thế chủ động chọn lựa những dự án xứng tầm của nhà thầu chính Đạt Phương trên thị trường.

dự án tiêu biểu